Japa® – jubileumsårets innovativa
nya modeller har anlänt

Bland Japa®-modellerna kan du hitta en effektiv vedmaskin för alla dina behov.
 Vare sig det är fråga om att göra ved för sommarstugans bastu eller för att värma upp ett egnahemshus är japa® det bästa valet.

Japa® 315 vedmaskin för privat bruk, samanvändning eller deltidsarbete

Den nya modellen lämpar sig väl för samanvändning eller till exempel för arbete på deltid. Den föregående 305-modellen var en av världens mest sålda vedmaskiner i sin storleksklass, men den nya modellen är ännu ett strå vassare.

Nya detaljer och säkrare att använda

När vi började planera den nya Japa® 315-modellen, utgick vi från säkerhet och användarkomfort. Den nya modellen uppfyller alla säkerhetsstandarder och innehåller många nya egenskaper. Genom de nya egenskaperna har vi både ökat kapaciteten för vedhantering och gjort maskinen mer funktionssäker. Som tilläggsutrustning finns en sågspånsställning, stocklyftare, mekanisk vändning av utmatningstransportören, sexdelsbett (fyrdelsbett som standardutrustning), besiktningsutrustning för bruk i vägtrafik och lyktpanel.

Till skillnad från sin föregångare har Japa® 315-modellen en vedgejd som stödjer klyvningen av veden, vilket framför allt underlättar klyvningen av de sista vedstyckena och ökar driftsäkerheten. Dessutom har maskinen ett matarband av full storlek som standard. Detta påskyndar och underlättar arbetet och ökar säkerheten. Vi har också helt designat om kolven och samtidigt förstorat den. Tack vare den nya formgivningen rengörs bettet bättre och det är lättare att justera höjden på det.

Våra vedmaskiner är kända världen över för det förmånliga förhållandet mellan pris och kvalitet, och vi är en av Skandinaviens ledande tillverkare av vedmaskiner för skogsbranschen. Vi designar våra maskiner för att vara lätta att använda, säkra och snabba. Vi lyssnar på de erfarenheter våra kunder har haft av användningen och förbättrar ständigt vårt sortiment av vedmaskiner utgående från den respons vi får.

Huvudfunktioner

Vahvistettu puunpainin ja täyspitkä syöttömatto

Förstärkt vedgejd och matarband i full storlek.

Täysin uusittu puun pysäytin

En helt förnyad vedstoppare.

Uudesti muotoiltu ja suurempi työnnin

Nydesignad och större kolv.

Yksinkertaistettu ja toimintavarmempi hydrauliikka

Förenklad och mer funktionssäker hydraulik.

Uusittu terän voitelu

Förnyad smörjning av bettet.

Entistä turvallisempi ja helppohuoltoisempi

Ännu säkrare och enklare att serva.

Se mer bilder

I Japa®-vedmaskinerna kombineras det utmärkta förhållande mellan pris och kvalitet samt effektivitet som våra maskiner är kända för världen om. Vi är en av skandinaviens ledande tillverkare av vedmaskiner för skogsbranschen.

Japa® 395
– En förmånlig vedmaskin på proffsnivå

När vi började planera den nya Japa® 395-modellen utgick vi, som alltid, från säkerhet och användarkomfort. Tack vare de nya egenskaperna, som underlättar arbetet och maskinens lätta underhåll, är serviceavbrotten korta och du kan koncentrera dig på den egentliga uppgiften: att göra brännved.

Lätt att använda och ännu bättre egenskaper

I jämförelse med sin föregångare har den nya Japa® 395-modellen förbättrade egenskaper, såsom en hydraulisk vedgejd, en förnyad kolv och en hydrauliskt justerbar ramyxa, en hydraulisk vedlängdsbegränsare, en fällplatta och en hydraulisk smörjpump.

Alla maskinens viktigaste funktioner styrs med en joystick, som kan användas med en hand och med vilken du behändigt kan styra både inmatning, sågning, klyvning och fällplattan. Tack vare den nya designen är sikten in i maskinen bättre än förut och de aktiva säkerhetsnäten gör det lättare att använda maskinen.

Våra vedmaskiner är kända världen över för det förmånliga förhållandet mellan pris och kvalitet, och vi är en av Skandinaviens ledande tillverkare av vedmaskiner för skogsbranschen. Vi designar våra maskiner för att vara lätta att använda, säkra och snabba. Vi lyssnar på de erfarenheter våra kunder har haft av användningen och förbättrar ständigt vårt sortiment av vedmaskiner utgående från den respons vi får.

Huvudfunktioner:

Joystickillä ohjataan syöttöä, sahausta, halkaisua ja
 pudotuslevyä.

Funktionssäkerhet tack vare elstyrning.

Uuden muotoilun ansiosta näkyvyys koneen sisälle on
 entistä parempi.

Bättre sikt in i maskinen tack vare den nya designen.

Uusittu työnnin ja
 hydraulisesti säädettävä raamikirves.

Förnyad kolv och hydrauliskt justerbar ramyxa.

Hydraulinen puunpainaja.

Hydraulisk vedgejd.

Hydraulinen voitelupumppu.

Hydraulisk smörjpump.

Hallittu puun siirto sahauksesta
 halkaisuun.

Kontrollerade vedöverföring från sågning till klyvning.

Se mer bilder

Våra Japa®-vedmaskiner är kända runtom I världen för sin säkerhet, kvalitet och funktionssäkerhet. Våra vedmaskiner har över 200 internationella återförsäljare.

Japa® 405 är den perfekta vedmaskinen för professionella skogsbrukare

Den nya Japa® 405-modellen har ett intelligent system som hjälper användaren i styrningen av maskinen. Maskinen är utrustad med sensorer som mäter och styr maskinen i realtid och som automatiskt kan optimera sina funktioner enligt stocken som bearbetas. Tack vare en mobil nätanslutning till fabriken kan man vid behov till exempel uppdatera maskinens mjukvara till den senaste versionen.

En maskin, två klyvmetoder

Den nya modellen har nu som standardutrustning klyvmetoden Perfect Split™ och det patenterade rengöringssystemet Perfect Clean™. Tack vare den nya klyvmetoden fyller brännveden alltid storlekskraven på A-klassens ved, även för råvaror av varierande storlekar, och rengöringssystemet avlägsnar skräpet från veden som klyvs.

Därtill har den nya modellen en hydrauliskt justerbar ramyxa, vilket innebär att du har två olika klyvmetoder i en och samma maskin.

Utöver Klyvbettet Perfect Split™ har den nya modellen också en stabil, hydrauliskt justerbar ramyxa, vilket innebär att du i en och samma maskin kan välja mellan två olika klyvmetoder. Bägge klyvmetoderna har en fällplåt, som minskar antalet störningar och gör arbetet snabbare. Maskinen är lätt att underhålla och underhållsarbetena är riktade till hydrauliken och grundläggande service.

I händelse av felsituationer underlättas problemlösningen av fjärranslutning till fabriken. Den nya logikstyrningen möjliggör även halvautomatiska funktioner. När du till exempel använder klyvbettet Perfect Split™, identifierar maskinen automatiskt alla nödvändiga klyvstötar.

Huvudfunktioner:

Joystickillä ohjataan syöttöä, sahausta, halkaisua ja
 pudotuslevyä.

Intelligent e ektivitet.

Vakiovarusteena patentoitu 
Perfect Clean™, jolla roskat poistetaan halkaistuista puista.

Som standardutrustning
 klyvmetoden Perfect Clean™.

Vakiovarusteena
Perfect Split™ -halkaisumenetelmä.

Som standardutrustning
 klyvmetoden Perfect Split™.

Hydraulinen puunpainaja.

Hydraulisk vedgejd.

Hydraulinen voitelupumppu.

Hydraulisk vedlängdsbegränsare.

Hallittu puun siirto sahauksesta halkaisuun.

Kontrollerade vedöverföring från sågning till klyvning.

Se mer bilder

Kontakt oss!

Namn
land
Postnummer
Telefonnummer
E-Mail

Vilken modell är du intresserad av?

315
395

405

Kontakt oss